Завдання центру

 1. Реалізація державної політики щодо забезпечення якості освіти через проведення моніторингових досліджень, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, сертифікації педагогічних працівників.
 2. Науково-методичне забезпечення моніторингових досліджень, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, сертифікації педагогічних працівників.
 3. Здійснення інформаційного супроводу моніторингових досліджень, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, сертифікації педагогічних працівників.
 4. Підготовка педагогічних працівників області до впровадження сучасних технологій оцінювання освітнього процесу.
 5. Науково-методичний супровід впровадження сучасних технологій оцінювання якості освіти.
 6. Здійснення технологічного процесу зовнішнього незалежного оцінювання.
 7. Організаційно-технологічна підготовка здійснення моніторингових досліджень на різних рівнях (область, місто, район, ОТГ, заклад освіти).
 8. Добір та розробка діагностичного інструментарію моніторингу якості освіти.
 9. Підготовка педагогічних працівників до запровадження моніторингу якості освіти в закладах освіти.
 10. Збір, обробка та аналіз результатів соціально-педагогічного, психологічного моніторингу різних аспектів діяльності закладів освіти.
 11. Організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів-практикумів, круглих столів щодо проведення моніторингових досліджень якості освіти.
 12. Оприлюднення результатів моніторингових досліджень, аналітичних і статистичних матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання в обласних фахових виданнях та на сайті КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».

Напрями діяльності центру:

 • прогностичний — визначення основних тенденцій розвитку освіти регіону;
 • діагностичний — організація та проведення моніторингових досліджень в закладах освіти області;
 • навчально-методичний — розробка та проведення лекційно-практичних занять з питань моніторингових досліджень і зовнішнього незалежного оцінювання;
 • консультативно-методичний — надання консультативної та науково-методичної допомоги педагогічним працівникам та іншим учасникам освітнього процесу;
 • науково-практичний — розробка проєктів досліджень, організація та проведення (участь) заходів різних рівнів;
 • інформаційний — створення єдиної мережі інформаційного забезпечення;
 • координаційний — узгодження діяльності методичних служб області з питань проведення моніторингових досліджень та зовнішнього незалежного оцінювання;
 • просвітницький — підвищення культури проведення науково-дослідної інноваційної діяльності закладами освіти.