Пошук по сайту

 

Корисні посилання

IІІ етап моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області

   У листопаді-грудні 2015 року на виконання наказу директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 16.08.2013 р. № 449 «Про проведення моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області» відбувся IІІ етап моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області.

   Дане дослідження дає можливість створити цілісне бачення стану кадрового та науково-методичного забезпечення процесу позашкільної освіти та позакласної роботи в регіоні; з’ясувати ефективність гурткової діяльності, що відображає рівень досягнення мети та виконання завдань виховання, динаміку особистісного розвитку учня, рівень його особистих зусиль, визначити рівень професійної компетентності та готовності педагогів до виховної діяльності, упровадження й використання сучасних педагогічних технологій; дозволить отримати об’єктивну і достовірну інформацію про стан розвитку позашкільної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей як важливого ресурсу становлення виховного простору, що впливає на формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

   Мета дослідження: вивчення стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області, отримання актуальної, об’єктивної і регулярно оновлюваної інформації.

   Моніторингове дослідження здійснювалося методом анкетування респондентів різних груп, відповідно вибірки.

   До анкетування залучалися:

   - керівники загальноосвітніх навчальних закладів;

   - заступники директорів з ВР;

   - керівники гурткової роботи,

   - класні керівники 9-х класів;

   - учні 9-х класів та їх батьки.

   У дослідженні взяли участь 752 респонденти з 25 адміністративних одиниць. З них 369 осіб із ЗНЗ міст області та 383 осіб із ЗНЗ сільської місцевості. Моніторингове дослідження здійснювалось методом анкетування різних груп респондентів з 84 навчальних закладів області. Серед них: 416 осіб - педагогічні працівники, 168 осіб - учні та 168 осіб - батьки учнів.