Пошук по сайту

 

Корисні посилання

IV етап моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи

   У жовтні-грудні 2016 року на виконання наказу директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 16.08.2013 р. № 449 «Про проведення моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області» відбувся IV етап моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області.

   Дане дослідження дає можливість створити цілісне бачення стану кадрового та науково-методичного забезпечення процесу позашкільної освіти та позакласної роботи в регіоні; з’ясувати ефективність гурткової діяльності, що відображає рівень досягнення мети та виконання завдань виховання, динаміку особистісного розвитку учня, рівень його особистих зусиль, визначити рівень професійної компетентності та готовності педагогів до виховної діяльності, упровадження й використання сучасних педагогічних технологій; дозволить отримати об’єктивну і достовірну інформацію про стан розвитку позашкільної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей як важливого ресурсу становлення виховного простору, що впливає на формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

   Мета дослідження: вивчення стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області, отримання актуальної, об’єктивної і регулярно оновлюваної інформації.

   Моніторингове дослідження здійснювалося методом анкетування респондентів різних груп, відповідно вибірки.

   До анкетування залучалися:

   - керівники загальноосвітніх навчальних закладів,
   - заступники директорів з ВР
   - керівники гурткової роботи,
   - класні керівники 9-х класів,
   - учні 9-х класів та їх батьки.

   Перелік документів, які використовувалися для проведення дослідження:

   1. Наказ КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
   2. Інструктивно-методичний лист для інтерв’юера.
   3. Анкети для опитування учнів 9-х класів.
   4. Анкети для опитування батьків учнів 9-х класів.
   5. Анкети для опитування класних керівників 9-х класів.
   6. Анкети для опитування керівників шкіл.
   7. Анкети для опитування заступників директорів з ВР.
   8. Анкети для опитування керівників гурткової роботи.
   9. Таблиці узагальнення результатів опитування респондентів.

   У дослідженні взяли участь 669 респондентів з 25 адміністративних одиниць. З них 328 осіб із ЗНЗ міст області (4) та 341 осіб із ЗНЗ сільської місцевості (21). Моніторингове дослідження здійснювалось методом анкетування різних груп респондентів з 84 навчальних закладів області. Серед них: 333 особи - педагогічні працівники, 168 осіб - учні та 168 осіб - батьки учнів. Збір та обробка даних відбувалися згідно з вказаними термінами та регламентом процедури.

Нормативно-правові документи та узагальнені результати дослідження (завантажити)